Skip to Content

Egyetemi együttműködés

2006. október 2-án megszületett Landi Renzo Corporate University (Egyetemi Testület).
A LANDIRENZO Corporate University, a magas színvonalú vállalati oktatás, amelynek a célja, hogy fejlesszen a műszaki kutatási és innovációs témák, a piaci stratégiák, a menedzsment és a kommunikáció területén. A vállalat történetének egy igen fontos szakaszát képviseli, amelyben a Landi Csoport mélyen hisz. Az intézmény céljai között szerepel, hogy támogatják a vállalaton belüli emberi erőforrás fejlesztését, amely a vállalat fő vagyonát alkotja, hogy megerősítsék a vezető szerepet a nemzetközi piacon. Egy másik célja viszont, hogy aktiváljon egy intézményi folyamatot, hogy érzékenyebbé tegyék a dolgozókat arra, hogy elősegítsék a fenntartható mobilitás kultúrájának terjesztését, és hogy hozzájáruljanak a kollektív jólléthez, illetve magukra vállaljanak egy specifikus társadalmi felelősséget. Így a Campos terv keretében a vállalat az egyetemekről és a főiskolákról fogadja a diákokat, akiknek a Landi Renzo felajánlja a lehetőséget arra, hogy képzési tapasztalatokat szerezzenek egy olyan vállalaton belül, amely kiemelkedő színvonalat ért el az alkalmazott kutatás és az innováció területén. A diákok aktívan részt vesznek a vállalati folyamatokban, olyan specifikus projekteken dolgozva, amelyekből hasznos tudást szerezhetnek arra, hogy megalapozzák a saját szakmai jövőjüket. A LANDIRENZO Corporate University-t egy Tudományos Bizottság támogatja a stratégiák meghatározásában. A bizottságot az ipar és a kutatás területén nemzetközileg elismert tudósok alkotják. A Bizottság tagjai között található Nevio Di Gusto mérnök, a Fiat Kutatási Központjának ügyvezető igazgatója, Giovanni De Santi az Ispra Európai Bizottság Közös Kutatási Központjának Környezeti és Fenntartható Fejlődési Intézetének a Közlekedési és Levegő Minőségi Egységének igazgatója, és Alessandro Ovi mérnök az Innovációs Tanács Elnökének Tanácsadója, az innováció témájával foglalkozó MIT lapjának, a Technology Review olasz példányának kiadója és igazgatója.